kontakt

Obrazok

Exekútorský úrad Žilina

Súdny exekútor JUDr. Marián Janec


Sad SNP 666/12, 01001 Žilina


041/5001 666 ID dátovej schránky E0005587493

IČO: 17058899 DIČ: 1020523812

 

č.ú. 1336417015/1111 vedený UniCredit Bank a. s.
IBAN SK4411110000001336417015  UNCRSKBX
 

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 09:00 - 15:00

Utorok:     09:00 - 15:00

Streda:     09:00 - 16:00

Štvrtok:    09:00 - 15:00

Piatok:      09:00 - 15:00

 

judrmjanec@judrmjanec.sk

 

www.judrmjanec.sk