Zmena životného minima od 1.7.2018

Zmena životného minima od 1.7.2018