Zmena životného minima od 1.7.2012

Zmena životného minima od 1.7.2012

Životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu 194,58 € od 1.7.2012.

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zmena-maximalnej-vysky-mzdy-al...