Zákaz hotovostných platieb sa netýka exekúcií

Zákaz hotovostných platieb sa netýka exekúcií

Zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorým boli zakázané hotovostné platby nad 5 000,00 EUR medzi podnikateľmi a 15 000,00 EUR medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi sa podľa § 8, bod i) (výnimka), netýka exekúcií.

§8 Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté:
i) v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,

http://www.zbierka.sk/sk/vyhladavanie?filter_sent=1&_filter_predpis_aspi...