Rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul

             Uznesením 3 M Cdo 11/2010, Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil, že rozhodnutia rozhodcovských súdov sú rovnocenným exekučným titulom ako rozhodnutia všeobecných súdo (viac) about Rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul