užitočné linky

Obrazok

Slovenská komora exekútorov www.ske.sk

Notárska komora www.notar.sk

Slovenská advokátska komora www.sak.sk

Združenie sudcov Slovenska www.zdruzenie.sk

Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk

 

Užitočné linky

Vyhľadávač na určenie príslušnosti súdu - www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudZoznam.aspx

Európsky justičný atlas - http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_sk.htm 
Eprávo - www.epravo.cz
Advokátní kalkulačky http://plarmy.org/advokat/
Elektronická zbierka zákonov - www.zbierka.sk
Jednotný automatizovaný systém právnych informácií - www.jaspi.justice.gov.sk
Legislatíva Európskej únie - http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm
Obchodný register - www.orsr.sk
Živnostenský register - www.zrsr.sk
Katastrálny portál - www.katasterportal.sk
Ústredný portal verejnej správy - www.portal.gov.sk
Portál daňovej správy - www.drsr.sk

 

Medzinárodné exekútorské linky

Medzinárodná únia súdnych vykonávateľov - http://www.uihj.com/
Združenie pri UIHJ - EURODANUBE http://www.eurodanube.eu/
Komora súdnych vykonávateľov Francúzsko http://www.huissier-justice.fr/
Exekútorska komora Českej republiky http://www.ekcr.cz/
Národná rada exekútorov Poľska - http://www.komornik.pl/


Európska únia a Rada Európy

Európska únia - http://europa.eu/
Zastúpenie Európskej komisie v SR - http://ec.europa.eu/slovensko/index_sk.htm
Európsky súdny dvor - http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
Rada Európy - http://www.coe.int/
Európsky súd pre ľudské práva - http://www.echr.coe.int/echr/